Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Zawierciu

Zawiercie, Paderewskiego 116

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Zawierciu to organ administracji niezespolonej, który zajmuje się nadzorem zdrowia publicznego.

Główne zadania instytucji to:

  • zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt

  • badanie zwierząt rzeźnych i produktów pochodzenia zwierzęcego

  • przeprowadzanie weterynaryjnej kontroli na przejściu granicznym

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Zawierciu zajmuje się także ochroną przyrody poprzez nadzór nad utrzymywaniem zwierząt dzikich i obrotu nimi.

Informacje znajdziesz na stronie internetowej Inspektoratu.